Verticale zonnepanelen op de gevel

Er bestaan diverse varianten van zonnepanelen die geschikt zijn voor montage op de gevel van gebouwen. Meestal worden er fotovoltaïsche (pv, photo voltaic) panelen met twee soorten zonnecellen toegepast: kristallijne cellen en dunne film. Gevelpanelen met kristallijne zonnecellen staan bekend als de meest efficiënte optie en hebben bovendien een relatief gunstig prijskaartje.

Een andere interessante optie is transparante zonnepanelen voor gevelgebruik. Wat deze panelen bijzonder maakt, is dat ze deels doorzichtig zijn. Dit wordt bereikt door het samenvoegen van twee glasplaten met daartussen zonnecellen die ruimte laten voor doorgang van daglicht. Hierdoor ontstaat een harmonieuze combinatie van natuurlijk licht en energieopwekking. Er bestaan ook transparante zonnepanelen met dunne-film technologie, waarbij de cellenstructuur die is aangebracht (opgedampt) op het glas lichtdoorlatend is.

Bekijk onze projecten

Voordelen verticale zonnepanelen

Als er op het dak geen ruimte is voor het plaatsen van zonnepanelen, wat doe je dan? Of wil je meer energie opwekken dan mogelijk is op het dak? Dan komen de voordelen van verticale zonnepanelen in beeld. 

De inzet van zonnecellen in de gevel biedt de mogelijkheid om een gebouw volledig energieneutraal te maken. Zonnepanelen kunnen namelijk over de volledige geveloppervlakte worden geïnstalleerd en zijn beschikbaar in diverse vormen en kleuren.

En vergeet ook de esthetische waarde van innovatieve gevelpanelen niet; deze wordt steeds vaker als motief genoemd voor de keuze van BIPV-gevels.

Nieuwe generatie zonnepanelen

Deze nieuwe generatie zonnepanelen beschikt dus over vele mogelijkheden en opties. Je maakt de gevel van je pand duurzaam door ze op de juiste manier toe te passen. Idealiter neem je deze nieuwe panelen mee in het ontwerp van het pand, maar het kan ook op een later moment worden toegevoegd. 

De integratie van zonnecellen kan stapsgewijs plaatsvinden en hoeft niet de gehele gevel te beslaan. Voorbeelden hiervan zijn BIPV-balkonvoorzieningen en BIPV-zonweringen. BIPV-gevels vormen met name een uitstekende keuze bij hoogbouwprojecten of in situaties waar het dakoppervlak beperkt is.

We hebben het dan ook wel over Building Integrated Photo Voltaics (BIPV). Dit staat voor gebouw-geïntegreerde zonne-energie. Dit komt erop neer dat je niet alleen naar het dak kijkt om energie op te wekken via pv-panelen, maar ook naar de gevel. 

Het rendement van een verticaal zonnepaneel ligt tussen de 14% en 20%, maar dit is sterk afhankelijk van de kleur. Bij MARC praten we meestal over een opbrengst per vierkante meter. Dit is meestal tussen de 140 Wattpiek en 180 Wattpiek per vierkante meter. 

Gevel duurzaam maken dankzij verticale zonnepanelen

Er zijn dus verschillende manieren om de gevel van een gebouw te verduurzamen. Een belangrijke en vaak haalbare optie is het gebruik van verticale zonnepanelen.

Wil je hiermee aan de slag? Bij MARC bieden wij niet alleen technisch advies, maar zorgen wij er ook voor dat de geselecteerde materialen naadloos aansluiten bij het ontwerp van jouw gebouw. Hierbij besteden we speciale aandacht aan de dimensionering, want hoewel zonnepanelen in diverse vormen kunnen worden gemaakt, moeten ze ook hanteerbaar en monteerbaar blijven. 

Natuurlijk voeren we de vereiste sterkteberekeningen uit en controleren we de mechanische eigenschappen van de materialen, waarbij we letten op brandveiligheid en de nodige certificeringen.

Daarnaast betrekken we verschillende expertisegebieden die samenkomen in gevelarchitectuur, zoals engineering, montage, bekabeling, statische analyse en brandveiligheid.

Last but not least, houden we rekening met de financiële aspecten, die doorgaans een cruciale rol spelen in de meeste projecten. In sommige gevallen kan dit leiden tot de noodzaak om materialen toch in standaardafmetingen toe te passen.

Techniek achter verticale zonnepanelen

Het ontwerpen en monteren van verticale zonnepanelen vraagt om de nodige expertise. 

Roestvrijstalen dekrail

Aan de achterzijde van elk verticaal zonnepaneel wordt een roestvrijstalen dekrail van ongeveer 300 mm lang en 100 mm breed bevestigd, waaraan een haak is bevestigd. Deze haak zorgt ervoor dat het paneel wordt opgehangen in een doorlopende rail aan de binnenzijde van de gevel, vergelijkbaar met een beddenhaaksysteem.

Spouw en brandbeveiliging

Achter de zonnepanelen is een spouw van minimaal 70 mm nodig om de warmte die hier ontstaat, effectief af te voeren. Zo blijft het rendement op het gewenste niveau. Zonnepanelen worden namelijk warm aan de achterzijde. En dat brengt een brandrisico met zich mee. Daarom is naast een goede ventilatie van de spouw soms ook het gebruik van fireblocks vereist om brandcompartimentering te waarborgen.

Stringplan

Een ander cruciaal aspect is het stringplan, wat in feite het bekabelingsschema is. Dit plan is van essentieel belang voor een efficiënte en veilige werking van het pv-gevelsysteem. Het legt vast waar het kabeltraject zal lopen, waar de omvormer zal worden geplaatst en hoe de technische ruimte van het gebouw is ontworpen. Het uiteindelijke doel is om de opgewekte gelijkstroom, die vervolgens wordt omgezet in wisselstroom door de omvormer, te koppelen aan het gebouwnet en het elektriciteitsnet.

Om effectief elektriciteit te kunnen opwekken uit je gevel, is het van cruciaal belang dat het juiste stringplan wordt opgesteld en de montage wordt uitgevoerd met de juiste materialen, waaronder kabels, stekkers, omvormers, OSB (overspanningsbeveiliging), VBD (vlamboogdetectie) en bliksemafleiding.

Building-integrated photovoltaics (BIPV)

Building-integrated photovoltaics (BIPV) dient een tweeledig doel: het fungeert niet alleen als de buitenste laag van een constructie, maar genereert tevens elektriciteit voor intern gebruik of export naar het elektriciteitsnet. 

BIPV-systemen kunnen aanzienlijke besparingen opleveren op materiaalkosten en elektriciteitskosten, de milieuvervuiling verminderen en de architectonische aantrekkelijkheid van een gebouw vergroten. Hoewel ze als retrofit aan een bestaande constructie kunnen worden toegevoegd, wordt de grootste waarde van BIPV-systemen gerealiseerd wanneer ze vanaf het begin worden geïntegreerd in het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw.

Hoe kan MARC helpen?

Wil je aan de slag met verticale zonnepanelen? MARC is dé transitie adviseur voor de gevel van de toekomst. Wij geven je advies op het gebied van buitenzonwering-, daglicht-, en gevelsystemen. Daarbij geven we je het juiste technische advies en selecteren we de beste materialen die passen bij het ontwerp van jouw gebouw. Wij adviseren hoe je van begin tot eind het ontwerp van een gevelsysteem technisch uitvoerbaar kunt maken. 

MARC haalt energie uit jouw gevel.

Vraag de brochure aan