Waarom zonnepanelen tegen de gevel?

Iedereen kent de zonnepalen op het dak, maar zonnepanelen tegen de gevel zijn een interessante investering om een pand meer energieopwekkend en energiebesparend te maken.

Het rendement van een pv-paneel op de gevel ligt zo ongeveer tussen de 14% en 20%, al is dat sterk afhankelijk van de kleur van het paneel. De kleur van de gevel is natuurlijk belangrijk voor de uitstraling van het pand. 

Als we praten over de opbrengst per vierkante meter, dan leveren zonnepanelen op de gevel tussen de 140 en 180 Wattpiek per vierkante meter op. 

Dit levert een extra energiebesparing op en levert een cruciale bijdrage aan de energietransitie.

Bekijk onze projecten

Verschillende soorten zonnepanelen voor op de gevel

Er zijn verschillende typen zonnepanelen die op de gevel van een gebouw kunnen worden gebruikt. Er wordt vaak gebruik gemaakt van pv-panelen met 2 typen zonnecellen: kristallijne cellen of dunne film. Gevelpanelen met kristallijne zonnecellen zijn het meest efficiënt en ook nog eens het meest gunstig geprijsd. 

Er zijn ook transparante zonnepanelen voor de gevel. Het voordeel hiervan is dat je er deels doorheen kunt kijken. Hierbij worden bijvoorbeeld 2 glasplaten tegen elkaar geplaatst, met daartussen zonnecellen met grote tussenruimtes. Dit zorgt voor een goede combinatie van doorgelaten daglicht en opbrengst van energie. Er bestaan ook transparante zonnepanelen met dunne film, waarbij de (opgedampte) cellenstructuur lichtdoorlatend is. 

Zonnepanelen op de gevel (parallel aan de gevel gemonteerd)

Zonnepanelen kun je niet alleen op het dak leggen: je kunt ze ook parallel aan de gevel monteren. Maar, bij toepassing van zonnepanelen op de gevel worden wel andere eisen gesteld dan bij plaatsen op het dak. Een pv-systeem voor de gevel is dan ook niet te vergelijken met een pv-systeem voor op het dak.

Innovatieve gevelbekleding

Een voorbeeld van innovatieve gevelbekleding hebben we gerealiseerd bij Max & Moore – Office of the Future. Deze twee kantoorpanden vormen samen een duurzaam duo. Het donkere gebouw is Max, het lichte gebouw is Moore. 

Wat nauwelijks opvalt is dat de dichte geveldelen vrijwel allemaal voorzien zijn van pv-panelen. Deze zijn volledig geïntegreerd in de gevel en uitgevoerd in de kleuren zwart, wit en grijsgroen. 

In Max, met zijn donkere kleurstelling, is de BIPV (Building Integrated Photo Voltaics, oftewel gebouw-geïntegreerde zonne-energie) verwerkt in de horizontale banden tussen de raamstroken. Deze panelen zijn zwart met een verticaal streeppatroon dat meer rendement oplevert dan de egaal zwarte variant. 

In Moore, met de witte kleurstelling, is de BIPV nauwelijks te zien. Hier vallen de betonnen gevelpenanten op.

De technische kant van zonnepanelen op de gevel

Zonnepanelen die op de gevel worden bevestigd, vragen iets anders dan zonnepanelen op het dak. 

Bevestiging aan de gevel

Zonnepanelen op de gevel worden onzichtbaar bevestigd. Dat gebeurt door op de achterzijde een RVS-dakrail met een haak eraan te verlijmen van ongeveer 300 millimeter lang en 100 millimeter breed. 

Met de haak hangt het zonnepaneel in de doorgaande rail op de binnengevel, als in een beddenhaaksysteem. Hiervoor is wel een spouw van minimaal 70 millimeter nodig om de warmte die achter de zonnepanelen ontstaat te ventileren. 

PV-panelen worden namelijk warm aan de achterkant. En dat brengt een brandveiligheidsrisico met zich mee. Daarom is een goed geventileerde spouw niet altijd genoeg, maar zijn soms ook fireblocks nodig voor brandcompartimentering. 

Stringplan en omvormer lay-out

Het stringplan is Engels voor bekabelingsschema en is van essentieel belang bij een PV-gevelsysteem. De voorbereiding en juiste uitvoering hiervan is bepalend voor het efficiënt en veilig functioneren van de PV-installatie. In het stringplan wordt precies vastgelegd waar welke bekabeling komt te lopen, waar de omvormer komt te hangen en hoe de technische ruimte van het gebouw in elkaar zit. 

De opgewekte gelijkstroom moet door de omvormer omgezet worden in wisselstroom en deze moet worden gekoppeld aan het gebouwnet en het stroomnet. 

Zonder het juiste stringplan is het onmogelijk om effectief en duurzaam elektriciteit op te wekken met de gevel. Het stringplan moet natuurlijk ook goed worden gemonteerd, met gebruik van de juiste materialen, zoals kabels, stekkers, omvormers, OSB (overspanningsbeveiliging), VBD (Vlamboogdetectie) en bliksemafleiding. 

MARC helpt je hierbij: wij zorgen voor zowel het stringplan als de benodigde materialen. 

Building Integrated Photovoltaics (BIPV)

Building Integrated Photo Voltaics (BIPV) staat voor gebouw-geïntegreerde zonne-energie. Dit komt erop neer dat je niet alleen naar het dak kijkt om energie op te wekken via pv-panelen, maar ook naar de gevel. Dit is noodzakelijk om de energietransitie tot een succes te maken. En gelukkig zijn hier ook steeds meer mogelijkheden voor. 

Met zonnecellen in de gevel heb je de mogelijkheid je gebouw energieneutraal te maken. Zonnepanelen kunnen hiermee namelijk over de hele oppervlakte van de gevel van een gebouw worden geplaatst. In verschillende vormen en kleuren. 

De integratie hiervan kan in deelelementen plaatsvinden. Het hoeft niet op de complete gevel te worden toegepast. Zo zijn er bijvoorbeeld BIPV-balkonvoorzieningen en BIPV-zonweringen. BIPV-gevels zijn in het bijzonder een goede keuze bij hoogbouw of wanneer er onvoldoende dakoppervlak beschikbaar is. En vergeet de esthetische waarde van innovatieve gevelpanelen niet, dit is steeds vaker een reden om voor BIPV-gevels te kiezen. 

Hoe kan MARC helpen?

Als je aan de slag wilt met zonnepanelen op de gevel, helpen wij je met advies, ontwerp en bij de uitvoering. Wij zijn experts op het gebied van duurzame en energieopwekkende gevelbekleding. 

MARC haalt energie uit jouw gevel.

Vraag de brochure aan